El nuevo video promocional de Tokyo Ghoul:re Call to Exist muestra a los investigadores

28/10/2019 Chirumiru

Bandai Namco Entertainment publicó un nuevo video promocional con el gameplay del juego Tokyo Ghoul:re Call to Exist. El video muestra a los investigadores y su comportamiento en el juego. Por el lado de los investigadores, los personajes jugables incluyen a Kotaro Amon, Akira Mado, Juuzou Suzuya, Haise Sasaki, Ginshi Shirazu, Kuki Urie, Saiko Yonebayashi, Toru Mutsuki y […]