Gakkou Gurashi!

Manga

Finaliza el manga Gakkō Gurashi!

22 noviembre, 2019
leer más
Manga

El manga Gakkō Gurashi! finalizará en noviembre

23 octubre, 2019
leer más
Noticias

El manga Gakkō Gurashi! finalizará en el próximo volumen

13 enero, 2019
leer más
Manga

‘Gakkou Gurashi!’ pone su manga en un hiato indefinido

28 junio, 2017
leer más